Kronologisk overblik

Kronologisk overblik

 • ca. år -3000 (før vores tid starter med år 0) Overgang fra jæger-samler-kultur til kvægavl og agerbrug
 • ca. år -3000 til -2000 Induskulturen
 • ca. år -1700 Indoariernes indvandring begynder
 • ca. år -1000 til -500 Jernet indføres.
 • år -326 Alexander den Stores hære krydser Indusfloden
 • år -200 Mauryadynastiets blomstringstid under kong Ashoka. Koloniseringer mod øst
 • 320- 500 ca. Guptadynastiet
 • 850-1278 ca. Cholariget dominerer i Sydindien og i perioder dele af Sri Lanka
 • 1206-1526 Delhisultanatet (første muslimsk dominans i hele subkontinentet)
  • ca. 1340 Vijayanagar-riget i Sydindien bliver dannet
  • 1498 Portugiseren Vasco da Gama ankommer til Calicut i Sydindien (Columbus lander samtidigt i Amerika)
 • 1526-1858 Moghulernes tid. (1556-1707 Moghulrigets storhedstid)
  • 1526 Moghulernes tid indledes med den første stormoghul Babur
 • 1600-t. Europæiske handelskompagnier etablerer sig i Indien
 • 1620 Christian 4. og det danske Ostindisk Kompagni lander I Indien, og opretter den danske handelsstation Tranquebar syd for Madras 
 • 1757 Slaget ved Plassey. Bengalen underlægges det britiske East India Company(EIC). EIC begynder at styre mere og mere af Indien
 • 1799 Briterne besejrer Tipu Sultan ved Mysore
 • 1857/1858 Den sidste stormoghul Bahadu Shah II, bliver afsat og forvist
 • 1857-58 Oprør (traditionelt kendt som Sepoy-oprøret) i Nordindien, rettet mod briterne
 • 1858 Indien bliver officielt britisk kronkoloni, og den britiske regering overtager kontrollen af Indien fra EIC. Den offifielle britiske styre af Indien kaldes populært “British Raj” 
 • 1885 Den Indiske Nationalkongres, INC, stiftes (overvejende hindu medlemmer)
  • Ghandi og Nehru repræsenterer organisationen udadtil
 • 1890’erne Voksende krav om selvstændighed
 • 1901 Drømmen om et selvstændig muslimsk land blev skabt af Syed Ahmed Khan
 • 1906 All India Muslim League (AIML) oprettes
  • Muhammad Ali Jinnah tegner organisationen udadtil
 • 1912 Hovedstaden flyttes fra Calcutta til New Delhi
 • 1920 Gandhi iværksætter den første ikke-samarbejdskampagne, og INC får karakter af massebevægelse
 • 1925 Den ekstremistiske hindu organisation Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) stiftes i Nagpur
  • 1940 Inspireret af nazismen tilføres stærke elementer af racehygiejne og etnisk udrensning i RSS’s ideologi.
   Partiet BJP med den nuværende indiske premiereminister Narendra Modi er stiftet af RSS
 • 1930 Saltmarch og civil ulydighedskampagne
 • 1930 Allama Iqbal snakkede offentligt som den første om  dannelse af en selvstændig muslimsk stat
 • 1933 Chaudry Rahmat Ali sætter ordet ”Pakistan” på skrift for første gang offentlig
 • 1942 “Quit India”-kampagnen indledes
 • 1947 Briterne forlader Indien
 • 1947 14. august. Pakistan bliver født (Pakistan fødes som 2 dele Øst-Pakistan og Vest-Pakistan, som ligger adskilt fra hinanden)
 • 1947 15. august. Indien bliver udråbt som selvstændig land
 • 1948 Gandhi myrdes af et medlem af det ekstremistisk hindu organisation RSS
 • 1962 Krig mellem Kina og Indien
 • 1965 Indopakistansk krig
 • 1971 Krig mellem Pakistan og Indien fører til, at Øst-Pakistan bliver til Bangladesh.