Atomvåben

Pakistans Atomvåben Program 

(følg os på Facebook her)

Pakistan er et af 9 lande som har atomvåben.
Usa, Tusland, Kina, Frankrig, England, Pakistan, Indien, Nordkorea og Israel.
Det anslås at der findes knap 14.000 atomvåben i verden, og 90% ejes af Rusland og USA, som begge fortsat udvikler atomvåben.

ATOM PROGRAMMER / ATOM VÅBEN
Oftest vil atomvåben hænge sammen med et generelt atomprogram, som handler om energi. Atomkraft giver nemlig strøm som ikke belaster miljøet på samme måde som fossile stoffer som bensin, diesel etc. Her i nyere tid hvor strømbehovet er blevet enorm over hele verden, og hvor man i højere grad er begyndt at flytte til strøm istedet for bensin/dielsel til biler og andet, er der forsat store miljøomkostninger ved at producer f.eks. batterier til mobil, laptops og biler mm.

PAKISTANS ATOMREAKTORER TIL STRØM
Pakistan begyndte arbejdet med sit atomprogram allerede 1950erne, hvor det handlede om energi/strøm. Altså kort tid efter landet blev selvstændigt i 1947. Pakistan har idag 6 atomreaktorer på 2 forskellige lokationer, som tilsammen dækker ca. 10% af landets strømbehov.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
Pakistan er et verdens 10 lande som bliver værst ramt af klimaændringerne og derved af klima- og naturkatastrofer.
Det rammer landbrug og andre vigtige områder som medicin etc.

Alle samfundskritisk områder er både inden en katastrofe og efter, i den grad afhængig af energi.
Derfor er vejen frem mere vedvarende energi, i form af vindmølleenergi, solenergi og atomenergi. Hvor vindmølle og solenergi er afhængig af vind og vejr, så er atomenergi vedvarende døgnet rundt. Derfor er et atomenergi program for Pakistan ret afgørende allerede nu og endnu mere i fremtiden.

Februar 2023 er der annonceret et samarbejdsaftale mellem International Atomic Energy Agency og Pakistan. Samarbejdet vil bla. betyde bedre forståelse af atomrenergy i forhold til naturkatastrofers påvirkning af jord, fødevare, dyr og sygdom.

ATOMVÅBEN PROGRAM
Arbejdet med Pakistans atomvåben program, blev søsat af Premierminister Zulfikar Ali Bhutto januar 1972.

Premierminister Zulfikar Ali Bhutto

Programmet med atomvåbenudvikling blev fremskyndet lige efter øst-pakistan løsrev sig og blev til Bangladesh. Løsrivelsen skete med hjælp fra det indiske militær. Derfor var tanken med Pakistans atomvåben beskyttelse og overlevelse som et selvstændigt land.

MUNIR AHMED KHAN
Opgaven blev uddelegeret til chefen for Pakistan Atomic Energy Commsion (PAEC) Munir Ahmad Khan(Reaktorfysiker), med målet om at have den første udgave klar i slutning af 1976.

ABDUL QADEER KHAN
Programmet var forsinket fordi der var udfordringer med at skabe de fissile materialer (det stof der skaber det nuclear kæderaktion).

Abdul Qadeer Khan, der på det tidspunkt arbejdet for atomenergy programmer i tyskland, england, nederlandene og usa, sluttede sig til udviklingsprogrammet i 1974. Med Abdul Qadeer Khan blev programmet fremskyndet og de større problemer med forsinkelse blev håndteret.

Bill Clinton tilbød stor hjælp til Pakistan hvis Pakistan undlod at teste atomvåben, men den generelle stemning I pakistan i alle niveauer i samfundet var positive indtsillet oveerfor atomvåben, alene fordi Indien allerede havde lavet 2 prøvesprængninger.

I maj 1998 fløj en pakistansk C-130 carriere flankeret af 4 F-16 Falcon jægerfly for sikkerhed, fra Rawalpindi til Chagai. Carriere flyet indeholdte de adskilte dele til atomvåben.

28 MAJ 1998
Pakistan blev atomvåben magt, da programmet endeligt nåede sit mål 28.maj 1998 kl. 15.15, hvor Pakistan testede 5 atomvåbensprængninger i undergrunden i et bjergområde i Balochistan. Den anden test skete 2 dage senere d. 30. maj 1998.

Long-range ballistic Shaheen II missile, Pakistan National Day parade, Islamabad, 23. marts 2019. – Pakistan National Day markere den dag hvor den britiske besættelse officielt første gang blev præsenteret for et krav om et selvstændig stat for muslimer i Indien d. 23.marts 1940.

Det hele skete under kodenavnet Chagai-I

Området Koh Kambaran i Ras Koh Hills blev nøje udvalgt fordi det skulle være tørt, isoleret, langt fra alt og med meget lidt vind. Yderligere ligger Ras Koh Hills undenfor det område der typisk er monsoon bæltet.

Det vides ikke eksakt hvormange atombomber Pakistan eller andre lande har. Men det anslåes at med ca. 160 er Pakistan verdens 6. største atomvåben lan.

28.maj er erklæret Youm-e-Takbir I Pakistan som en dag der fejres officielt.

Benazir Bhutto fortalte efter sin fars død, at han fra sin celle havde afsløret at det pakistanske våbenprogram var klar meget tidligere, men at det var blevet udsat, fordi man ville undgå internationale sanktioner som kunne ramme landet hårdt.

INTERNATIONAL REAKTION
Som svar på atomvåben udviklingen, kom der for både Pakistan og Indien, økonomiske sanktioner fra FN og flere større lande. Især USA og Japan reagerede kraftigt på atomvåben i Pakistan og Indien. EU, USA, Japan, Irak og mange andre fordømte atomprøvesprængninger.
Men lande som Saudi, Tyrkiet, Iran, Azerbaijan og andre lykønskede Pakistan, som var igang med en national fejring af bedriften.

Allerede i 2001 var de fleste af sanktionerne igen ophævet.

i 1999 sagde de pakistanske myndigheder til pakistansk og inidisk presse, at hvis ikke Indien havde sprængt, så ville Pakistan hellere ikke have lavet testsprængninger af atomvåben.

Abdul Qadeer Khan døde d. 10- oktober 2021 på et hospital I Islamabad, i em alder af 85 år.

(følg os på Facebook her)