6. Drømmen PAKISTAN

6. DRØMMEN OG BEHOVET FOR ET PAKISTAN

EN KAMP – FLERE MÅL

Hen imod slutning af den britiske besættelse, var det en kamp om selvstændighed i 2 dele, som inderne kæmpede. Den ene kamp som handlede om at smide briterne ud, blev kæmpet af alle indere i fællesskab.

Den anden kamp var de muslimske inders kamp, og handlede om en deling af Indien så muslimer kunne få deres eget land. Den generelle holdning iblandt muslimer var at som minoritet i Indien, var muslimer i undertal og at deres rettigheder og religion ikke ville blive respekteret eller taget højde for i en samlet Indien med overvejende hinduer.

VOLDSOMT UNDERTRYKT MINORITET
De store problemer var dog også tydelige med mange oprør imellem hinduer og muslimer som førte til vold, plyndringer og massakre. Som minoritet i det store hinduistisk Indien, var de små muslimske enklaver meget sårbare overfor de mange masseovergreb der fandt sted.

Reaktionen fra det muslimske mindretal var ikke mindre voldelig, men overfor det voldsomme store flertal af hinduer, kunne de små muslimsk enklaver ikke rigtigt gøre noget.

BRITERNES DEVIDE AND RULE VIRKEDE
Det står i stærk kontrast til tiden inden East India Company blev etableret og briterne fik låst sig fast på Indien. Det var en tid hvor muslimske Mughal kejsere var de reelle magthavere i det store hinduistiske Indien. Moughal riget formåede at få alle, på tværs af religion og kultur, til at leve sammen fredeligt side om side.

Det fik briternes “devide and rule” politik slået godt og grundigt i stykker.
Udover at briterne skabte en kløft imellem muslimer og hinduer, skabte de også aktivt en større og større kløft imellem hinduerne via kaste-systemet.

RSS – HØJREORIENTERET NATIONALISTER
Briterne var dog ikke alene om at skabe kløfter. De blev godt hjulpet på vej af den indiske voldlige frivillige organisation RSS.
Nuværende Regeringspartiets frontfigur Modi er prominent højtstående medlem af RSS.

Modi – prominent medlem af RSS

RSS deltog ikke i selve kampen for selvstændigheden fra briterne, men var optaget alene om at skabe et stort hinduistisk rige, og tog afsæt i mange af de samme værdier som nazisterne. RSS aktivitet var vold udført ikke alene rettet imod de muslimske indere, men også de indiske sikhere har med mellumrum oplevet massakre begået af RSS.

DE STORE LEDERE FIK SAMLET SAMFUNDET
Den store indsats som Gandhi, Muhammad Ali Jinnah og flere andre prominente ledere fra både INC og AIML gjorde, begyndte at give effekt. En ting var at inderne generelt kunne finde ud af at samles mere og mere i en samlet fælles front, men briterne begyndte faktisk også at lytte.

2.5 MIO INDERE HJÆLER ENGLAND I 2. VERDENSKRIG
En anden ting som også ”tvang” briterne til a lytte, var anden verdenskrig, hvor England også var under angreb, og måtte fokuser på kampen for frihed. Under krigen deltog 2.5 mio indere frivilligt i kampen om at sikre England.

Britisk dronning inspektion af indisk-britisk soldater

Det lagde et meget tung byrde på briterne for rent faktisk at lytte til de indiske krav om selvstændighed.

Ghandi og Nehru repræsenterede det hinduistisk Indien og ønskede et samlet land.

Muhammad Ali Jinnah som repræsenterede det muslimske minoritet argumenteret for at det muslimske mindretal var undertrykt og spliden var så stor, at muslimer ikke ville få frihed, og det derfor ville være bedst for muslimer at have deres eget selvstændig land.

De mange optøjer, plyndringer, massakre og lign. over flere århundreder år, understregede da også at undertrykkelsen af muslimer var blevet for voldsom.

  • 1901 Drømmen om et muslimsk land blev luftet af Syed Ahmed Khan, som skabte All India Muslim League
  • 1930 Allama Iqbal snakkede offentligt som den første om dannelse af en selvstændig muslimsk stat
  • 1933 Chaudry Rahmat Ali sætter ordet ”Pakistan” på skrift for første gang offentlig
  • I 1947 forlod briterne Indien, og efter næsten 200års besættelses var Indien igen et selvstændig fri nation.

FØLG OS PÅ FACEBOOK HER