7. BRITER, RSS OG JINNAH

7. BRITERNE OG RSS SKABTE BALLADEN

Briternes Devide and Rule strategi i Indien, og den ultra religiøse voldelige organisation RSS ødelagde freden iblandt befolkning.

All India Muslim League bliver oprettet dec. 1906. I starten var det en elite organisation, men i 1937 begyndte AIML at samle den muslimske del af den indiske befolkning. AIML nød stor opbakning fra de indiske muslimer. I bund og grund var der ingen andre der talte deres sag på nationalt niveau – hverken over for briterne eller som modsvar over for den voksende stærkt hindu-orienteret INC.

Lederen af AIML, M. A. Jinnah holdte en tale for forsamling til ligaens årsmøde i 1940
Mødet var i Lahore.

Uden at nævne ”Pakistan” prædiker Jinnah for oprettelsen af 2 stater. En til hinduer og en til muslimer.
”Hvis den britiske regering virkelig er seriøs og oprigtig for at sikre freden og lykke for befolkningen på dette subkontinent, er den eneste vej, der er åben for os alle, at tillade de store nationer at adskille hjemlande ved at opdele Indien i autonome nationalstater .”

Herved understreger han at der vil opstå problemer imellem de grupper af hinduer og muslimer, hvis ikke der etableres separate stater.

” Dette vil så meget desto lettere føre til en venskabelig løsning med hensyn til minoriteter ved gensidige ordninger og tilpasninger mellem det muslimske Indien og det hinduistiske Indien, som langt mere fyldestgørende og effektivt vil sikre muslimske og forskellige andre minoriteters rettigheder og interesser.”MUHAMMAD ALI JINNAH

Her er essensen i Jinnahs tale, at med et samlet Indien er der ingen sikkerhed for at muslimers rettigheder og interesser vil blive varetaget, men at snarer nok vil kunne forvente undertykkelse af muslimer og andre minoriteter i et samlet Indien hvor over 80% af befolkningen er hinduer.

Jinnah fortsætter

”Hinduerne og muslimerne tilhører to forskellige religiøse filosofier, sociale skikke og litteratur(er). De hverken indgår ægteskab eller blander sig sammen, og de tilhører faktisk to forskellige civilisationer, som hovedsageligt er baseret på modstridende ideer og forestillinger.”

Det understreges hvor langt de 2 dele af den indiske befolkning er fra hinanden. Ved at bruge begreberne ”ægteskab” og ”civilisation” understreger han at det både er på den menneskelig personlig plan, men også samfund at de 2 grupper tænker vidt forskelligt.

”Det er utænkeligt, at en regering, der er konstitueret på denne måde, nogensinde kan beordre en villig og loyal lydighed over hele subkontinentet af forskellige nationaliteter, undtagen ved hjælp af væbnet magt bagved.”

Jinnah siger, at hvis landet efter befrielsen opstår som et samlet land, er der ingen tvivl om at en hinduistisk regering vil bruge magt for at holde hele landet samlet, alene fordi den ikke vil have andre muligheder for at kunne holdet landet samlet. Således begyndte AIML op imod befrielsen, med den store opbakning de muslimske indere og med Jinnah i front, at arbejde sig målrettet mod dannelsen af et selvstændigt muslimsk stat.

At både det britiske styre og ledelsen i INC (herunder Gandhi), på trods af stor modstand fra hinduerne, til sidst acceptere denne 2 stats model, er en stor sejr for AIML og Jinnah.

“Divide et impera was an old Roman maxim, and it shall be ours,” skrev Lord Elphinstone i 1857 I forhold til det britiske styre I Indien.

Udenrigsministeren Wood sagde i et brev til Lord Elgin [Generalguvernør Canada (1847-54) og Indien (1862-63)]: ‘Vi har bevaret vores magt i Indien ved at spille den ene rolle mod den anden, og vi skal fortsætte for at gøre det. Gør alt, hvad du kan, derfor for at forhindre, at alle har en fælles følelse.’

I perioden omkring år 1900 begyndte briterne at kategoriser og identificer Indiens befolkning i religioner. Hinduer var den største befolkningsgruppe, Sikherne blev betragtet som en del af hinduerne, og muslimerne blev betragtet som den største minoritetsgruppe. Alle andre kristne, jøder, buddhister osv. blev set på som ubetydelig mindre minoritetsgrupper.

Mange af samfundets aktiviteter blev herefter styret af denne religiøse opdeling. F.eks. ved valg kunne folk kun stemme på kandidater inden for deres egen religion.

Denne politik synliggjorde store forskelle imellem hinduer og muslimer, og hvor alle før levede sammen uanset hvilke religion de havde, så skabte den religiøse opdeling nu store splid i hele det indiske samfund.

Denne ”divide and rule” politik lagde kimen til dyb had imellem muslimer og hinduer under besættelsen. Et mistro og had som eksisterer i den dag i dag. Det har aldrig sluppet hverken Indien eller Pakistan.

Men det var ikke kun briterne der skabte spliden.
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) var en hindu højre orienteret nationalistisk frivillig organisation som med mellemrum blev forbudt af både briterne og senere indiske ledere.

RSS blev etableret i 1925 og havde et sted mellem 5-6 millioner medlemmer. Det officielle formål var at igennem forskellige aktiviteter at forme en stærk Hindu nation.

Frivillige RSS medlemmer træner våben brug.
RSS
Den nuværende indiske leder MODI er prominent medlem af RSS

RSS fandt bla. inspiration i de europæiske fascistiske grupper under anden verdenskrig, hvor de samlede unge hinduer og gav dem uniformer som Hitlerjugend, hvorefter side om side med hindu ritualer også de blev oplært i kamptekniker.

Det var et medlem er RSS som udførte drabet på Gandhi, fordi holdning var at Gandhi var for blød overfor muslimer.

RSS deltog aldrig i kampen imod den britiske besættelse, men var aktive i at skabe vold imellem hinduer og muslimer.

RSS eksisterer den dag i dag, med samme tanker og samme aktiviteter. Den nuværende indiske regering(2022), Premierminister Narendra Modi og mange andre fra den indiske regeringer er prominente medlemmer.

FØLG OS PÅ FACEBOOK HER