8. PAKISTAN FØDES

8. BRITERNE SMUTTER OG PAKISTAN/INDIEN DELES

Juni 1947 annoncerede den britiske Viceroj at i august ville England trække sig fra det besatte Indien, og at Indien ville blive delt op i 2dele – nemlig Pakistan og Indien.

august 1947 blev Pakistan officielt udråbt som selvstændigt land.

august 1947 blev Indien udråbt til en fri nation.

DELINGEN UDEN LOGIK

Uden at have en dybere forståelse for historien, religion og kultur valgte briterne at ville dele Indien op i forhold til religion.

De områder hvor de fleste var muslimer skulle blive til Pakistan, og områder som lå ved siden af de nye grænser på den indiske side skulle selv vælge om de ville høre til Pakistan eller Indien.

VEST PAKISTAN OG ØST PAKISTAN
Måden at lave opdelingen på, splittede Pakistan i 2 dele, som lå i hver sin ende af det gamle store indiske subkontinent.

Efter et valg prædikede lederen af Øst-Pakistan at ville blive til en selvstændig stat. Det pakistanske militær slog oprøret ned og fængslede oprørerne.

Men efter et angreb fra det indiske militære måtte det begrænset pakistansk hær give op, og Øst-Pakistan blev i 1971 til Bangladesh.

KASHMIR PROBLEMET FØDES
I Kashmir som var mest muslimer og som efter aftalen skulle være Pakistansk, forsøgte den daværende hindu leder at blive en del af Indien. Det splittede Kasmir i en konflikt som stadig ikke er løst endnu. Kashmir er i dag delt i 2. Den ene del betragtes som Azad(det frie) Kashmir og den anden del har været under decideret besættelse af det indiske militær siden delingen i 1947.

Selve deling skete umiddelbart efter selvstændigheden blev udråbt, og skete helt praktisk ved at muslimer flyttede til Pakistan og hinduer flyttede til Indien. Millioner af mennesker flyttede den ene vej og millioner af mennesker flyttede den anden vej. Transporten skete i toge, på vogne trukket af heste og muldyr, men langt de fleste flyttede ved at gå. Det var ikke en nem deling. Den var hård, familier blev delt, ejendom blev efterladt og mange mennesker mistede livet på en af de allerstørste migrationer i menneskets historie.

Ikke alle klarede det. Millioner af mennesker døde undervejs. Både af udmattelse men også fordi der opstod mange angreb undervejs. Hinduer og Sikher på den ene side og muslimer på den anden side. Det var blodige sammenstød. Det anslås at 15 millioner mennesker flyttede og op til 2 millioner døde.

PAKISTANS START
Pakistan startede ud med meget dårlig politisk og økonomisk grundlag. Briterne havde bygget erhvervslivet til fordel for briterne selv, både for at få råvare ud af Indien og britiske produkter ind i Indien.

De områder som Pakistan fik tildelt var fattige landbrugs områder, mens selve forarbejdning af råvarerne og efterfølgende salg skete i og fra de Indiske områder, hvorfor Pakistan ikke fik del i den store økonomi på trods af råvare produktion i landet.

Det gjorde at Pakistan fik en meget svær start uden penge til udvikling eller etablering af nødvendige samfundsmæssig infrastruktur. Først sent i 60erne kom det første økonomiske optur, men det er ikke rigtigt kommet landet til gode, fordi den voldsomme korruption der allerede var inden delingen fortsatte i begge lande.

Det politiske system var mest bygget af og for eliten, og det betød at almindelige mennesker ikke kunne blande sig i pakistansk politik.

Samfundsmæssigt var det endnu ikke lykkedes at skabe en samlet identitet, fordi landet bestod af meget forskellige typer af mennesker med forskellige baggrund. Folk som ikke nødvendigvis havde noget med hinanden at gøre, eller som kunne sammen. Man kan godt diskuter om skabelsen af Pakistan gik for hurtigt og om man kunne have gjort det anderledes bedre hvis man havde ventet lidt.
På den anden side ville risikoen for planerne med et selvstændigt muslimsk land nok komme i fare, hvis man ventede, fordi så ville man være i hænderne på den hindu-orienteret regering.

GRÆSEN TIL AFGHANISTAN
Pakistan fik også Indiens mest kompliceret naboland – nemlig Afghanistan.
Under Ruslands besættelse betød det mere end 3 mio afghanske flygtning i Pakistan, og at de afghanske problemer til tider rykkede ind over Pakistan.

De 2 Pakistanske områder Øst og Vest lå så langt fra hinanden at en adskillelse af Pakistan ville ske før eller senere. Øst Pakistan blev da også til Bangladesh.

Udover at landet fik mulighed for en frisk start helt fra bunden af med alle de udfordringer der var der, så var det vigtigste at muslimer kunne føre et almindeligt liv uden undertrykkelse og vold.

Muligheden for den friske start blev ikke rigtigt udnyttet både fordi der manglede penge til udvikling, men også fordi der var korruption i alle leder af samfundet. Til tider var korruptionen nærmest en accepteret og fast del af samfundet i alle lag.

Men muslimerne fik muligheden for at føre deres liv som de selv gerne ville, og det resulterede i at Pakistan blev til et muslimsk land men med friheden til at være som du selv gerne vil. 

FØLG OS PÅ FACEBOOK HER